+36304106757 pkablak@gmail.com

ÖSSZEFOGLALÓ

• A kedvezményezett neve: „P.K.ABLAK” GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Korlátolt Felelősségű Társaság
• A projekt címe: „Rugalmas és családbarát foglalkoztatási módszerek bevetése a PK Ablak Kft-nél”
• A szerződött támogatás összege: 8 227 000 Ft
• A támogatás mértéke: 100%
• A projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás pályázat beadás előtti létszáma 18 fő volt. A rugalmas foglalkoztatással kapcsolatban
a következő célokat határoztuk meg: a munkák ciklikussága miatt ki kellet alakítanunk a rugalmas
foglalkoztatási formákat a megfelelő munkaszervezési eszközök bevezetése segítségével. Az új
foglalkoztatási formák bevezetése során alkalmaznunk kellett a hatályos munkajogi szabályokat. A
rugalmas foglalkoztatáshoz szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzését el kellett érnünk a
vezetők körében a program sikeres megvalósítása érdekében. A projekt sikeres megvalósítása
hozzájárult a versenyképességünk és jó munkáltatói hírnevünk fenntartásában. A fejlesztéssel 2
típusú rugalmas munkavégzési formát kívántunk bevezetni: 1 fő pénzügyi munkatársnak elérhetővé
tettük a távmunkát, 5 fő rugalmas munkarendben dolgozik. Bővülés a program hatására nem volt
várható, az átszervezés mind a 6 főt érintette, viszont egyik érintett munkavállalóra sem gyakorolt
negatív hatást. A fejlesztés során felülvizsgálatra került a HR menedzsmenttel kapcsolatos hatékony
munkavégzés eszközei, erősítésre került a munkavállalók és vezetők közötti kommunikáció,
megtörtént a munkarendek, munkaidőkeretek átalakítása és jogszerű belső szabályozása, a vezetők
felkészítése az új munkarendek alkalmazására. A munkajogi workshopon megismerkedtünk az új
foglalkoztatási formák szabályaival, megtörtént a rugalmas foglalkoztatási formáknak megfelelő
dokumentumok fejlesztése, frissítése és aktualizálása. A programban részt vevők az alábbi
képzéseken, tanácsadásokon vettek részt: – A vezető és a szervezet együttműködése – Stressz
kezelése – Viselkedésminta alapú kommunikáció – Konfliktusok kezelése – Munkajog. A projekt
összköltsége nettó 8.227.000 Ft, amely lefedte a tanácsadások, képzések költségét és a
távmunkához szükséges eszközök (laptopok, nyomtatót, hálózati eszközök, mobiltelefonok)
beszerzését is. A projekt megvalósítása eredményeképpen javult munkavállalóink munkához való
hozzáállása, motiváltabbá váltak, ezáltal közvetetten nőtt vállalkozásunk hatékonysága és
eredménye. A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéseképpen továbbra is abban bízunk, hogy
vonzóbbak leszünk leendő munkavállalóink számára, így képzettebb munkaerőt tudunk a
későbbiekben is foglalkoztatni.

• A projekt befejezési dátuma: 2018.05.31.
• Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00250
Kelt.: Komló, 2023.06.21.